Over mijzelf


Guy Andreoli

Trainer | Intuïtief Coach | Loopbaanspecialist | Reader\Healer

Het was zo rond mijn dertigste dat ik gehoor ging geven aan mijn innerlijke roep om op zoek te gaan. Op zoek te gaan naar antwoorden op vragen zoals wie ben ik nu werkelijk? Waarom ben ik hier? En vooral ook waarom de dingen soms zo moeilijk gingen in mijn leven en waarom ik me zo vaak niet goed, ongelukkig en anders voelde? Tijdens mijn eerdere professie als werktuigbouwkundig Ir. maar ook mijn opvoeding waren gericht op de materiële wereld en er was altijd weinig referentiekader voor een ruimere zienswijze, de wereld buiten de 5 zintuigen. Ik begon me te verdiepen in de praktische toegepaste psychologie, holistische denkwijzen, ruimere begrippen van energie, het zelf helend vermogen, de metafysica en de 'andere werelden en waarheden' waarmee al een aantal puzzelstukjes op zijn plek begonnen te vallen.

Deze hele ontdekkingstocht begon pas echt in zijn versnelling te komen toen het contrast in mijn leven achtereenvolgens door een scheiding, een zeer zware burn-out en ontslag tot een hoogtepunt steeg. Noodgedwongen, stap voor stap kwam ik steeds meer in contact met de diepere lagen van wie ik ben. Na de nodige omzwervingen in wat je zou kunnen noemen de new age wereld kwam ik uiteindelijk uit bij het Bron- ofwel het Christus bewustzijn, waarmee de puzzelstukken pas echt een samenhangend geheel begonnen te vormen. Toen begon mijn leven pas echt meer te stromen en kwam ik zo vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid te nemend voor werkelijk alles in mijn belevingswereld steeds meer tot mijn vreugdevolle en innerlijke rustige ware zelf. Sindsdien zijn eveneens mijn altijd al aanwezige intuïtief weten en helende kwaliteiten maar ook mijn levensvreugde enorm toegenomen.

In deze hele periode van zoeken heb ik me laten omscholen tot docent en ben ik gaan werken in het regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast heb ik ook gewerkt in aanverwante functies op de scheidslijn van onderwijs en zorg als coach & trainer van licht verstandelijk beperkte en ook autistische jongeren en ouderen. In 2006 ben ik parallel gestart met mijn eigen bedrijf voor innerlijke groei en bewustwording welk later de naam InTune ging dragen waarin ik als intuïtief coach/heler met mijn ervaringsdeskundigheid en bewustzijn mensen ondersteun in hun beweging naar heelheid of balans op welk vlak van hun leven dan ook. In het verlengde daarvan ben ik vervolgens ook groepstrainingen en cursussen gaan organiseren en later zijn daar ook de loopbaantrajecten bij gekomen.

Mijn specialiteiten liggen op het vlak van:

  • Helder krijgen van de diepere gelegen oorzaak van het niet stromen in je leven, je onbalans, (lichamelijke) ziekte, relatieproblemen, stress, (over)spanning, moeheid, psychische en emotionele onbalansen, excessieve gedachten, innerlijke onrust, gebrek aan enthousiasme en zingeving in privé en werk.


  • Het je in contact te brengen met je onderliggende (zielen)trauma's, overlevingsstrategieën, overtuigingen/geloofssystemen en EGO filters. Je te ondersteunen met kennis en het aandragen van simpele praktische tools die je in dagelijkse leven kunt toepassen om deze patronen te doorbreken en los te laten.


  • Je ondersteunen om in contact te komen met je intuïtie/je geweten zodat je keuzes kunt maken die meer overeenkomen met je Ware Zelf en weer in contact te komen met een diepe innerlijke rust.


  • Het activeren van je zelf helend vermogen van je lichaam en ziel middels de Christus energie die door mij heen mag stromen zodat het geheel weer meer gaat functioneren zoals het oorspronkelijk is bedoeld.


  • Je essentie te helpen herinneren en meer te gaan leven wie je werkelijk bent, diep van binnen.


  • Je hoog sensitiviteit om te zetten naar ware kracht.


  • Ondersteuning bij het helen van allerlei soorten fysieke spier/zenuwziektes en aandoeningen.


Kwaliteiten die anderen aan mij toekennen zijn: rustig, geduldig, spiegelend, empathisch, zachtmoedig en als het nodig is direct en confronterend. Ik doorzie snel de kern van je persoonlijk proces\uitdaging mede omdat ik contact maak met je ziel. In contact met anderen hecht ik veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, luchtigheid en humor, openheid en vertrouwen.