Info aanpassingen i.v.m. Covid 19InTune volgt uiteraard de richtlijnen zoals opgesteld door onze regering.
Dit betekent voor nu als volgt:

1. Bij alle trainingen/cursussen/consulten en 1:1 trajecten hanteren we
de 1.5 m regel en dat iedereen Corona-klachten vrij is.

2. Alle coach\reading consulten en 1:1 trainingen\loopbaantrajecten zijn ook
online via Skype beschikbaar.